Logopedie

​Voor wie?

 

Onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met:

 • Leerproblemen of leerstoornissen, zoals:
  • Leesproblemen of dyslexie. 
  • Spellingsproblemen of dysorthografie.
  • Rekenproblemen of dyscalculie
 • Taalproblemen: problemen met zinsbouw, woordenschat, morfologie of problemen in de communicatie (vb. bij meertaligheid, afasie, ASS...)
 • Articulatieproblemen: zowel fonetische problemen (vb. lispelen) als fonologische problemen.
 •  Oromyofunctionele problemen: foutief slikgedrag, open mondgedrag, duimzuigen....
 • Stemstoornissen​

Contact: Evy Vertriest